Bài Viết

Hóa chất trong nước máy.

Hóa chất trong nước máy.

Bạn nghĩ rằng bạn được bảo vệ? Nghĩ lại. EPA không bảo vệ bạn. Hơn 60.000 hóa chất được sử dụng ở Hoa Kỳ. Hơn 2.100 hóa chất đã được ghi nhận đã được tìm thấy trong nước máy. Và nhiều trong số này gây ra các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng. Thật…
Kiểm tra H 2 hoặc Hydro trong nước

Kiểm tra H 2 hoặc Hydro trong nước

Chúng tôi đã có nhiều câu hỏi về hiệu suất nước H 2 hoặc Hydro khi sử dụng Vesta H 2 . Trước khi thảo luận về thử nghiệm hiệu suất của Vesta H 2 , có một số điểm quan trọng cần làm về hiệu suất của H 2 (hydro điatomic) trong BẤT KỲ máy ion hóa điện nào. Điểm đầu tiên không thể…
All search results